Pliki do pobrania


Poniżej znajdują się opisy plików do pobrania. Aby pobrać plik można kliknąć lewym klawiszem myszy w obrazek "POBIERZ", wtedy powinien się wyświetlić komunikat o otwarciu lub zapisaniu pliku. Najlepiej wybrać wtedy "ZAPISZ". Drugim sposobem na pobranie pliku jest kliknięcie prawym klawiszem myszy w obrazek "POBIERZ" i z rozwiniętego menu wybranie "ZAPISZ ELEMENT DOCELOWY JAKO", następnie wskazać miejsce w komputerze gdzie ma plik zostać zapisany.

Plik "tekstowe.xls" to kilka zadań na filtrowanie oraz wykorzystania kilku funkcji tekstowych. W ćwiczeniu tym przedstawiam sposób a właściwie dwa na rozdzielanie nazwisk i imion znajdujących się w jednej kolumnie na dwie kolumny.


Plik "panstwa.xls" to lista krajów świata zawierająca dane dotyczące nazwy państwa, stolicy, powierzchni i ludności, językaurzędowego, waluty oraz kontynentu. Lista ta może posłużyć do ćwiczeń w sortowaniu, filtrowaniu, tworzeniu tabeli przestawnej oraz innych czynności na dużej liście danych.


Plik "sprzedaz.xls" to kolejna baza danych. Jest to przykładowa rejestracja np zleceń, faktur lub sprzedaży. Na liście znajduje się data, kto sprzedawał (nazwisko), jaki towar, do jakiego klienta. Ponadto znajduje się też informacja o ilości sztuk i wartości sprzedaży. Plik ten można wykorzystać w ćwiczeniach na liście danych, gdzie można podsumowywać, sortować, filtrować i tworzyć tabele przestawne.


Plik "wstążka Excel.xls" to skoroszyt utworzony przez Microsoft dla osób przechodzących z wersji Excela 2003 do wersji 2007. Jest on pomocny w znalezieniu znanych z wersji 2003 narzędzi i ikonek na wstążce.


Plik "wstążka Word.xls" to skoroszyt utworzony przez Microsoft dla osób przechodzących z wersji Worda 2003 do wersji 2007. Jest on pomocny w znalezieniu znanych z wersji 2003 narzędzi i ikonek na wstążce.


Skompresowany folder ZIP zawiera dwa pliki: plik "autorun-off.reg" to polecenie wpisu do rejestru wprowadzające wyłączenie automatycznego uruchamiania płyt CD/DVD oraz pendriv'ów a plik "autorun-on" załącza. UWAGA! Jeśli po kliknięciu "POBIERZ" nie wyskoczy zapytanie o zapisanie pliku tylko zobaczysz zawartość pliku zamiast strony, spróbuj jeszcze raz poprzez kliknięcie w obrazek "POBIERZ" prawym klawiszem myszy a następnie wybierz "Zapisz element docelowy jako" lub "Zapisz link jako" w zależności od przeglądarki.

POWRÓT NA GÓRĘ

Pakiet biurowy MS Office | Microsoft Word | Microsoft Excel | Microsoft PowerPoint | Tworzenie stron www | CorelDraw | VBA | Obsługa komputera | Pisanie bezwzrokowe |