Skróty klawiszowe przydatne podczas pracy z Wordem

Skróty klawiszowe to kombinacja kilku klawiszy, pod którą kryje się konkretna komenda wydana komputerowi. Najczęściej jest to połączenie klawisza CTRL, SHIFT, ALT oraz dodatkowego klawisza lub klawiszy (cyfry, litery lub innego znaku).
I tak, aby użyć skrótu:
CTRL+SHIFT+>

należy wcisnąć i przytrzymać klawisze CTRL oraz SHIFT a następnie wcisnąć klawisz z symbolem >

Uwaga! naciśnięcie klawiszy CTRL i SHIFT i zwolnienie ich bez wciśnięcia dodatkowego znaku (np. > ) może spowodować przełączenie układu klawiatury, co zmieni działanie niektórych klawiszy. Aby powrócić do "poprawnego" układu można ponownie wcisnąć CTRL oraz SHIFT i zwolnić.

Aby wyeliminować możliwość przypadkowego przełączenia się klawiatury należy usunąć ten "niewłaściwy" układ z systemu Windows. Jak to zrobić oraz inne możliwości dotyczące klawiatury i używania innych języków można poznać w dziale PODSTAWY

Naciśnij Aby
CTRL+B Nadać literom pogrubienie
CTRL+I Nadać literom kursywę
CTRL+U Nadać literom podkreślenie
CTRL+SPACJA Usunąć formatowanie znaków
CTRL+A Zaznaczyć wszystko
CTRL+C Skopiować zaznaczony tekst lub obiekt
CTRL+X Wyciąć zaznaczony tekst lub obiekt
CTRL+V Wkleić tekst lub obiekt
CTRL+Z Cofnąć ostatnią czynność
CTRL+Y Powtórzyć ostatnią czynność
Zmiana kroju i rozmiaru czcionki
CTRL+SHIFT+> Zwiększyć rozmiar czcionki
CTRL+SHIFT+< Zmniejszyć rozmiar czcionki
CTRL+] Zwiększyć rozmiar czcionki o jeden punkt
CTRL+[ Zmniejszyć rozmiar czcionki o jeden punkt
Stosowanie formatowania znaków
CTRL+D Zmienić formatowanie znaków (polecenie Czcionka, menu Format)
SHIFT+F3 Zmienić wielkość liter
CTRL+SHIFT+W Podkreślić tylko wyrazy (spacje nie będą podkreślone)
CTRL+SHIFT+K Sformatować tekst jako kapitaliki
CTRL+ZNAK RÓWNOŚCI Zastosować indeks dolny
CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS Zastosować indeks górny
Formatowanie akapitu
CTRL+E Wyrównać akapit do środka
CTRL+J Wyrównać akapit do lewej i prawej
CTRL+L Wyrównać akapit do lewej
CTRL+R Wyrównać akapit do prawej
CTRL+1 Ustawić pojedyncze odstępy między wierszami
CTRL+2 Ustawić podwójne odstępy między wierszami
CTRL+5 Ustawić odstępy między wierszami na 1,5 wiersza
Wstawianie znaków specjalnych
SHIFT+ENTER Podział wiersza
CTRL+ SHIFT+SPACJA Spacja nierozdzielająca (tzw. twarda spacja)
ALT (prawy) + U Wstawia symbol €
ALT (prawy) + 0, 1, 6,7 (na klaw. num) Wstawia § (klawisze 0 1 6 7 stukać pojedynczo)
CTRL+ENTER Podział strony

Pakiet biurowy MS Office | Microsoft Word | Microsoft Excel | Microsoft PowerPoint | Tworzenie stron www | CorelDraw | VBA | Obsługa komputera | Pisanie bezwzrokowe |